afmeren aan eigen perceel

6 reacties

Van generatie op generatie is een perceel inmiddels 100 jaar in familiebezit. Al die jaren is gebruik gemaakt van hetzij beroepsmatig, hetzij recreatief afmeren aan het eigen perceel [geen beschreven recht].Provincie komt nu met nieuw beleid waarin zij stelt dat de vaarweg aan een minimale breedte van vrije doorvaart moet voldoen. Ter hoogte van ons perceel voldoet de vaarweg niet aan deze eis dus moeten afgemeerde schepen verdwijnen. Gezien vanaf ons perceel ligt krap 100 meter verder een zeer grote woonark afgemeerd die middels verworven rechten in het verre verleden voorlopig niet van deze locatie zal verdwijnen en dit terwijl ter hoogte van dat schip de vaarweg nog aanzienlijk smaller is t.o.v ons perceel.Ook Provincie weet nog niet wat zij hier mee aan moet. Ook weer wat verder op/in de vaarweg ligt een heel lint van afgemeerde woonarken die op korte termijn niet verwijderd kunnen worden. Hierdoor voldoet de vaarweg daar ter plekke ook niet aan de nieuwe eis van Provincie,en wordt het effect van deze nieuwe regelgeving volledig teniet gedaan. Bezwaarschriften met bovengenoemde argumenten zijn tegen dit besluit ingediend maar zijn niet ontvankelijk verklaard.Dit roept bij mij de vraag op, moet ik als kleine prooi nu maar voldoen aan deze eis waarbij ook geen enkele vorm van schadevergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld of kan ik mij nog beroepen op de wet gelijke behandeling?

vrijdag 3 februari 2012