Beslistermijn aansprakelijkheidstelling

0 reacties

Beste lezer,

Bijna acht weken geleden heb ik de gemeente aansprakelijk gesteld voor geleden schade bij een fietsongeval. Tot op heden heb ik alleen een ontvangstbevestiging ontvangen.

Als ik mij niet vergis moet een bestuursorgaan mij binnen een redelijk termijn beantwoorden. Ik heb informatie gevonden met betrekking tot het indienen van een aanvraag of bezwaarschrift (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overhe...). Maar ik kan niks vinden met betrekking tot een aansprakelijkheidstelling.

Weet iemand wat een redelijk termijn voor een aansprakelijkheidstelling is en welke stappen ik kan ondernemen om hen hier aan te houden?

Groet,
Stef

vrijdag 6 november 2015