Bezwaar tegen aanslag Insp Leefb en Transport onterecht afgewezen

5 reacties

Ik heb een aantal oldtimer auto's waarmee ik soms bruiloften, gala, jubileum e.d. rijd (erg kleinschalig, dit jaar 3 opdrachten!). Ik adverteer hier ook mee en heb een website. Ik kreeg een dreigbrief van Inspectie Leefbaarheid en Transport dat ik mij schuldig maak aan het overtreden van de Wet Personenvervoer 2000 (de taxiwet). Ik heb de wet er op nageslagen en vind daarin een aantal duidelijk omschreven uitzonderingen waar ik mijns inziens aan voldoe.
Ik heb toen een bezwaar ingediend bij I.L&T met als argument de door mij gevonden uitzonderingen. Het (telefonische) antwoord van I.L&T is kort maar krachtig; "u leest de wet verkeerd en daarom gelden de uitzonderingen niet voor u". Op mijn verzoek om een en ander schriftelijk toe te lichten ontving ik een email waarin mij wordt medegedeeld dat de telefonische informatie voldoende duidelijk is geweest.
Ik ben het nog steeds niet eens met I.L&T en vraag me of ik ergens deze beslissing kan laten toetsen.

maandag 27 oktober 2014