cbr

1 reactie

cbr heeft mij een maatregel opgelegd, die m.i. Niet doelmatig is. Ik heb dan ook bezwaar ingediend, en bij de hoorzitting meldde men mij dat cbr van de minister geen ruimte heeft gekregen om te oordelen. Ofwel: wat u ook inbrengt, het besluit staat bij voorbaat vast.
Het lijkt me dat de bezwaarprocedure dan slechts voor de vorm geboden wordt, terwijl in het bestuursrecht toch juist objectief naar doelmatigheid gekeken dient te worden bij een bezwaar. Kan dat zomaar?
Men gaf niet expliciet aan dat ik gelijk had, maar wel dat gegeven de argumentatie de maatregel niet doelmatig was, maar dat cbr geen ruimte had om daar naar te handelen.
Ik moest maar een brief naar de minister sturen.
Ben ik gek, en is dit correct?

dinsdag 2 april 2013