Dwangsom wegens niet tijdig beslissen

4 reacties

Hoi, kan iemand mij helpen om mijn vraag te beatwoorden?

Mijn vraag: Is het bestuur de dwangsom verschuldigd aan mij of niet?

Situatie: Ik heb een Wob verzoek ingediend met 7 vragen. Vier weken later nog geen antwoord. Ik heb ingebrekestelling opgestuurd met een termijn van 2 extra weken om te antwoorden. Binnen dat twee weken is een besluit van de gemeente op de mat gevallen. Op vraag 1 en op vraag 7 hebben ze antwoord gegeven. Maar nu komt het! Voor de overige vragen hebben ze volgende geschreven:
"wij constateren dat het beantwoorden van de vragen 2 t/m 6 buiten de reikweide van de wob valt. Dit volgt uit contante jurisprudentie zie onder meer: ECLI:NL:RVS:2013:624, ECLI:NL:RVS:2013:1929, ECLI:NL:RVS:2013:1929 tegen vragen die buiten de reikweide van de wob vallen staat geen bezwaar open. Het betreft immers een antwoord op een verzoek om informatie, daarmee is geen besluit in de zin van Abw."

Dit was alles wat ik heb gekregen voor 5 vragen.

Wat ik hiervan uithaal is de volgende. Graag corrigeren als mijn logica niet klopt.
1, er wordt GEEN gemotiveerd antwoord gegeven punt bij punt, Ik zie hier geen zorgvuldigheid en geen overwogen beslissing wel of niet beschikbaar stellen van de documenten. Het is een container antwoord.
2, er wordt in het geheel ook niet gemotiveerd, uitgelegd of beschreven waarom vallen alle vragen buiten de wob
3, er wordt 3 ECLI's genoemd als onderbouwing, maar wat later blijkt, ze zijn allemaal fout (ook erkend door de gemeente), eerste ECLI had met een civileprocedure te maken, de tweede had een typefout en derde ging over dwangsom, wat had niets inhoudelijk met de vragen te maken.
4, ze hebben zelf toegegeven dat ze geen besluit namen over vragen 2/6 in de zin van Awb.

Op basis van deze bevindingen heb ik ze in mijn bezwaar verantwoordelijk gesteld wegens niet tijdig beantwoorden van vragen 2 t/m 6, dus de dwangsom uit te keren. Ze weigeren het te erkennen. Heb ik gelijk? Moet ik naar de rechter?

vrijdag 15 april 2016