eigen bijdrage zorg zonder verblijf

5 reacties

Sinds ruim 1 jaar ben ik met pensioen. Sinds die tijd zou ik bijna het dubbele betalen aan eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf aan het CAK moeten betalen, indien ik geen vermindering aanvraag. Dat laatste heb ik gedaan. Dat is toegewezen. Maar ik vind het een rare regeling.

De opgegeven reden waarom men na pensionering meer moet betalen is, dat men na pensionering minder belasting hoeft te betalen. De overheid gaat er dus van uit, dat het netto inkomen hoger zal worden, zodat men dan meer te besteden heeft. Echter, (bijna) altijd wordt het netto inkomen na pensionering lager dan voorheen. Het moet gaan om het totale inkomensplaatje volgens mij, en niet enkel dat men minder belasting hoeft te betalen. Ik vind, dat de overheid hier met twee maten meet. Mag dat juridisch?

Het feit, dat men vermindering kan aanvragen als men meer dan 2500 euro minder per jaar verdient dan voorheen doet hier niets aan af.

Volgens mij zijn ministerbesluiten en algemene maatregelen van bestuur onderhevig aan rechterlijke toetsing.

vrijdag 26 september 2014