Erfpachtcanon via verdeelsleutel in splitsingsacte

6 reacties

Ons appartement (40 m2) op 1e verdieping van een binnenstad krijgt van het ene op het andere moment te maken met een gigantisch hoge erfpachtcanon. In 2004 was deze nog € 59,90, een jaar later ruim € 1.500. En de gestaffelde verhoging liep zelfs door tot ruim € 1.700 per jaar.
Dit terwijl de gemeenteraad had besloten dat deze maximaal 3x over de kop mocht gaan. Driedubbel gepakt: a. ineens een ondergrens van 100 m2, b. ineens een grondwaarde per perceel (was daarvoor voor alle 6 de appartementen die op 140 m2 in totaal staan) en c. ineens geen verdeelsleutel meer (zoals wel in de splitsingsakte en in het koopcontract stond vermeld.)
De gemeente omzeilt dit gewoon en zeg dat ze zich er niet aan hoeven te houden en dat wij bezwaar hadden moeten maken binnen een bepaalde termijn. Dat hebben we niet gedaan, omdat we vertrouwden op toepassing van de verdeelsleutel. De brief was achteraf niet transparant en helder en bevatte geen informatie over ondergrens en loslating verdeelsleutel, dus een afwijkende andere procedure! Dat had men toch moeten melden (als het al mag)?
Een andere groep had wel bezwaar gemaakt en die kregen een schikking van 24,5% korting, terwijl ze niet eens een verdeelsleutel hadden zoals wij en ook grotere oppervlaktes hebben. (Dat mag volgens ons niet, dit is in strijd met gelijkheidsbeginsel.)
Het besluit van de raad is bindend (max. 3 keer over de kop) maar het College houdt zich er niet aan. De brief hebben wij allemaal (alle 6) gelezen als: naderhand wordt de verdeelsleutel er nog op los gelaten en was in dat opzicht dus niet duidelijk genoeg. Wat een vergissing! In plaats van uit te gaan van de grondwaarde voor 140 m2, wordt iedereen dus voortaan individueel aangeslagen. Maar dit is toch in strijd met alle beginsels? Het evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
Per 2015 gaan we bezwaar maken omdat de grondwaarde wordt aangepast. We proberen dat met terugwerkende kracht naar 2005. We hoeven toch niet, samen met 5 anderen, ons hele leven te bloeden voor een moment van argeloosheid, terwijl de gemeente gewoon in alle opzichten onduidelijk en onzorgvuldig is geweest?

zaterdag 17 januari 2015