Gemeente benadeeld mensen die regels naleven

2 reacties

Iedereen weet inmiddels dat wonen op een recreatiepark niet altijd wordt toegestaan. Echter hebben de gemeenten zelf het recht om beslissingen te maken hoe om te gaan met de bewoning van recreatiewoningen.

Bij ons in de gemeente heeft men aan mensen die voor 8 december 2004 eigenaar waren van een woning en hier permanent woonden een gedoogbeschikking afgegeven, met daarbij geleverde voorwaarden. In deze voorwaarden waren de volgende regels opgenomen: 1.ten aanzien van personen die ná de peildatum zijn komen inwonen, bij de hoofdbewoner, niét onder de gedoogbeschikking vallen.
2. de gedoogbeschikking wordt ingetrokken indien er gehandeld werd in strijd met de beschikking of met de daaraan verbonden voorwaarden.

Vanwege deze voorwaarden was het voor mij niet mogelijk om te gaan samenwonen in mijn woning. Hierdoor waren wij destijds genoodzaakt, als we volgens de regels willen samenwonen, elders woonruimte te zoeken. De gedoogbeschikking moest hierdoor noodgedwongen laten gaan.
Getrouw gaan wij verhuizen omdat wij hier destijds, financieel, de mogelijkheid voor hadden en legaal willen gaan samenwonen.

Échter 7 jaar later wordt de regelgeving omtrent de bewoning van het Park gewijzigd. Opeens, na een persoonlijk gesprek met de wethouder en zijn ambtelijke rechterhand, blijkt dat wij destijds wel op het park hadden mogen gaan samenwonen (dit in tegenspraak tot alle regels en voorwaarden die opgesteld zijn en tevens telefonisch zijn doorgegeven aan de betrokkenen). Mensen die nu wonen op het park met een gedoogbeschikking krijgen voor hun woning een permanente woonbestemming. ook na verkoop is de woning dan niet enkel te gebruiken voor recreatie maar mag hier permanent in gewoond worden. Ook mensen die tegen de regels in wel zijn gaan samenwonen op het park krijgen deze status voor hun woning. naar mijn mening worden deze mensen die de regels niet volgden nu beloond en wij als trouwe regelvolgers worden benadeeld.

Het is toch te gek voor woorden dat de gemeente voorwaarden en regels aan burgers oplegt die niet overeenkomen met het, door hen eigen opgestelde beleid.

Wij zitten nu financieël aan de grond en de gemeente raad ons “doodleuk” aan, om maar weer eens térug te gaan verhuizen. Alsof dit geen kosten met zich meebrengt. En het reeds geïnvesteerde én de onnodig gemaakte kosten voor andere huisvesting, moeten we maar voor lief nemen (!) ( hiervoor wil de gemeente dan opnieuw een persoonlijke beschikking voor opstellen.)

“Sorry, maar we kunnen geen uitzondering maken voor het individu”. – aldus de gemeente.

Kortom, als de gemeente u verkeerd voorlicht en u dit telefonisch natrekt, kan het nog rustig zo zijn dat hetgeen wat gezegd word niét juist is en niet overeenkomt met het opgestelde beleid. Wanneer u dan handelt naar de verkregen informatie, van de gemeente, is dit uw eigen probleem. Óf de gemeente biedt u een oplossing die u nóg eens handen vol geld gaat kosten. Verantwoordelijkheid voor verkeerd verstrekte informatie is er niet bij de gemeente.

woensdag 5 maart 2014