Rechtsbescherming tegen de overheid?

2 reacties

In mijn gemeente is op 28 september een omgevingsvergunning aangevraagd. Dat lees ik op de gemeente pagina in de lokale krant. Als toevoeging bij deze publicatie staat: ‘dat de stukken ter inzage liggen maar een reactie op dit moment niet mogelijk is’. In dezelfde lokale krant lees ik dat de werkzaamheden waarvoor de vergunning is aangevraagd starten op 23 november.

Als ik het goed heb, heeft de gemeente 8 weken om een besluit te nemen. Op 29 oktober neem ik maar eens contact op met de gemeente met de vraag wanneer het besluit wordt genomen. Ik krijg te horen dat de gemeente nog wacht op aanvullende gegevens van de aanvrager.

Ik neem maar even aan dat het besluit over de vergunning op z'n vroegst op 11 november wordt gepubliceerd waarna het bezwaartermijn gaat lopen. Het bezwaartermijn schorst de uitvoering van de werkzaamheden niet op. De tijd tussen de start van de werkzaamheden en de beslissing op de aanvraag (start bezwaarprocedure) wordt op deze manier wel erg kort. Dat biedt m.i. weinig mogelijkheid meer voor aanpassing/bijstelling op basis van een bezwaarschrift. Is dit wel naar de geest en aard van een bezwaartermijn? Iedere vorm van zinnige inspraak doet er dan niet meer toe. Enkel het vragen van een voorlopige voorziening kan hier mogelijk nog iets in veranderen maar dan is de kalf en de put allang van toepassing. Pro forma bezwaar indienen lijkt ook geen optie want er is geen besluit genomen. Wat is er in een dergelijke situatie wel mogelijk?

vrijdag 30 oktober 2015