terras binnen woonwijk?

7 reacties

goedemorgen,

enige tijd geleden is het plan opgevat om op het perceel tegenover het huis van mijn ouders (slechts gescheiden door een openbaar water, afstand tot het perceel grofweg 4 meter) een bestaand gebouw om te bouwen en uit te breiden met een terras. dit speelt zich af midden in een woonwijk en direct grenzend aan aan beschermd dorpsgezicht. het idee was dat er op deze plak een oud historisch ogend pand teruggebouwd zou worden maar dit is deel van een driefasenplan, en nu al is duidelijk dat de financien voor deze bouw niet rond gaan komen en er dus maar een terras zal worden aangelegd.

voor zover bekend (ik ga straks weer naar het gemeentehuis) is er destijds slechts een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning (kap, reclame en een bouwvergunning). inmiddels is er aan de uitbater van het (komende) restaurant een vergunning verleend op basis van artikel 3 drank- en horecawet. een terrasvergunning is bij mijn weten nooit aangevraagd.

EDIT: net terug van het gemeentehuis; volgens de gemeente heeft de uitbater geen vergunning nodig voor het vestigen van een terras, omdat de gemeente geen beleid of regels kent ten aanzien van terrassen.

het is voor mijn ouders vooral van belang dat dit terras er niet komt. het zou er namelijk op neer komen dat zich recht tegenover de tuin van mijn ouders een terras ligt, met alle overlast (geluid, gebrek privacy, waardedaling huis) van dien.

mijn vraag is dan ook, is hier nog iets aan te doen? is de bezwaarschriftprocedure tegen deze omgevingsvergunning de aangewezen weg en zijn de argumenten van mijn ouders relevant in deze procedure? of kan ik alleen nog maar een planschadeprocedure starten? (het bestemmingsplan is bijna 5 jaar geleden onherroepelijk geworden, de gemeente heeft met aanvrager een planschadeovereenkomst afgesloten)

ik hoop dat jullie met me mee willen denken...

donderdag 6 februari 2014