Uitrit voor openbare parkeerplaats

2 reacties

Beste, Op 15 september 2014 heb ik bij de gemeente melding gedaan voor het aanleggen van een uitrit. op 3 oktober 2014 kreeg ik een brief van de gemeente en daarin schrijven ze het volgende: 'Op 15 september 2014 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een in/uitrit op het perceel aan de straat nummer te plaats. Omdat de uitrit uitkomt op een openbare parkeerplaats kan het college van b&w hiervoor GEEN omgevingsvergunning verlenen. Dit betekent dat het college van b&w negatief zal beslissen op uw aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van de in/uitrit. Voordat het college hierover een beslissing neemt zou ik graag op korte termijn met u een afspraak willen maken om te kijken naar een (andere) oplossing.' Hieruit blijkt dat er nog geen beslissing is genomen.(Er is ook geen besluit gepubliceerd.) Het APV zegt het volgende: Artikel 2:12 lid 2 Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien: sub b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats Artikel 2:12 lid 3 De uitweg kan worden aangelegd indien niet binnen vier weken na ontvangst van de melding hebben beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Wat is wijsheid? Zelf de uitrit gaan aanleggen of de gemeente verzoeken/sommeren de uitrit aan te leggen? N.B. er staat niet dat na vier weken een vergunning moet worden verleend(van rechtswege) maar dat de uitrit aangelegd kan worden. Daarnaast geldt er in de straat geen parkeerverbod en staat er ook geen bord waarop staat dat er alleen in de vakken geparkeerd moet worden, daaruit maak ik op dat de gehele straatkanten openbare parkeerplaatsen zijn m.u.v. uitritten. aangezien daar in 2013 nog een uitritvergunning is verleend zouden ze het mij niet kunnen verbieden i.v.m. precedentwerking, klopt dit? of is het te kort door de bocht gedacht? Bvd, Tom

vrijdag 24 oktober 2014