Wijzigen wet GBA /niet nakomen beloftes/grote (financiele) problemen

3 reacties

Eind 2001 zijn mijn man en ik op het gemeentehuis geweest van de gemeente waar een varend woonschip te koop lag. Volgens de verkopende makelaar met vaste ligplaats. Omdat wij dit wilden controleren alvorens tot koop over te gaan hebben wij ons gemeld bij de daarvoor aangewezen ambtenaar.

Er is toen in 3 gesprekken met niet mis te verstane bewoording de toezegging gedaan om de gedoogsituatie, zoals die toen was, om te zetten naar een vergunning tot innemen van ligplaats ergens binnen de gemeente. Er waren op dat moment drie onderzoekslokaties. De meest waarschijnlijke is ons ook op een kaart aangewezen en door ons diezelfde dag nog bezocht. Waarschijnlijke tijdpad 2 jaar!

Eind 2001 plus twee jaar is 2003. Helaas nog helemaal niets bekend. Woonhuis verkocht en chalet gekocht om tijdelijk te kunnen wonen.( Vanaf 1 Juni 2003 zijn we daar gaan wonen) Na toewijzing ligplaats kan het chalet weer verkocht worden. Deze constructie was geheel in lijn met de wet. Immers wij hadden een inschrijving in het GBA van de gemeente en 6 weken op ons schip 'bivakkeren' was wel mogelijk. Dus mocht het al met al toch wat langer duren....financieel zwaar maar te doen, en we hadden in ieder geval een dak boven ons hoofd. Wonen op het schip was geen optie daar er geen nutsvoorzieningen op de tijdelijke ligplaats waren, terwijl het schip volledig verbouwd diende te worden.

2004 geklaagd bij de gemeente in verband met totale stilte ook na steeds weer door ons aan de bel trekken en beloftes doen. Een uitnodiging die we zouden krijgen om op het kantoor te komen praten bleef uit en na uiteindelijk navragen van onze kant is er een gesprek geweest op het gemeentehuis met de twee verantwoordelijke ambtenaren. Er is een ligplaats beloofd en uiterlijk 1 Juli 2005 moest dit gerealiseerd zijn. Helaas, verkiezingen, veranderingen in het college, geen ligplaats.

September 2005 een officiele klacht ingediend! Deze is op alle punten gegrond verklaard maar helaas hield dat niet in, zoals wij dachten, dat er nu eindelijk wel iets zou gebeuren. Wederom moesten wij aan de bel trekken om contact te krijgen. Er is ons aangegeven door de ambtenaar dat er aan het eind van de week een hele belangrijke vergadering was over de ligplaats. Er zouden nu spijkers met koppen geslagen worden. Dit was de exacte bewoording.En zo vertelde hij; meteen na de vergadering zou hij contact met ons opnemen. Hij kwam deze belofte wederom niet na, dus hebben wij de maandag erna gebeld. De spijkers met koppen slaan hielden in dat er weer 3 onderzoekslocaties aangewezen waren. De derde keer? De meest voor de hand liggende was gelegen werd weer genoemd en vervolgens, geheel in de lijn der verwachtingen, werd het daarna wederom heel erg stil.

Nu is er een volgend probleem ontstaan. Door een wijziging in de wet ten aanzien van het GBA ( gemeentelijke basis administratie) heeft de gemeente een procedure in gang gezet waardoor wij uitgeschreven worden uit het GBA. Buiten het feit dat wij dan gemeenteloos worden is de bewoning van ons chalet niet meer toegestaan. We zouden evt. aanspraak kunnen maken op de wet permanente bewoning omdat wij het huisje al voor 31 Oktober 2003 bewoonden maar daarvoor hebben we een GBA inschrijving nodig. Daarbij komt dat de gemeente ons wel wil toestaan op de ligplaats te blijven. Maar ook dat zij een ongeschiktheid als gemeente voor woonboten willen aanvragen. Dit zou inhouden dat de beloofde vergunning zou komen te vervallen.

Wij hebben een schrijven van de gemeente uit 2008 waarin zij aangeven; '...dat U van ons college toestemming heeft om met het woonschip (naam boot) ligplaats in te ( blijven) nemen in de... en dan de naam van de plaats en het adres'.

Wat kunnen wij doen????

Het water staat ons aan de lippen kunt U ons wegwijs maken?

Vriendelijke groet, Fryske

zondag 20 november 2011