Wob verzoek

3 reacties

Ik heb 18 juli een wob verzoek ingediend bij de gemeente om een aantal vragen beantwoord te krijgen in verband met de openbaarheid van een weg.
De termijn voor het beantwoorden is verlengd tot 8 weken; gedurende die tijd kreeg in per email een antwoord op enkele vragen, maar nog geen formeel besluit en geen antwoord op de belangrijkste vraag. Ik heb de gemeente dan ook op 16 september ingebreke gesteld. Op 28 september kreeg ik een besluit hierop. Echter weer zonder antwoord op de belangrijkste vraag en slechts met de mededeling dat de gevraagde stukken niet bij de gemeente liggen. Vanaf het begin was het overigens duidelijk dat de gemeente deze vraag door had moeten sturen naar de Provincie. Wat blijkt nu: de gemeente heeft deze vraag 10 weken laten liggen en heeft hem pas doorgestuurd op 26 of 27 september: Ik krijg een brief van de provincie dat ze "mijn" wob verzoek op 28 september hebben ontvangen en dat er voor de beantwoording weer een termijn van 4 weken geldt ( die inmiddels weer is verlengd). Alsof ik een nieuw verzoek heb ingediend.
De gemeente vindt dat ze correct gehandeld heeft; Ik vind dit een onacceptabele manier van handelen.

Heeft het zin hiertegen bezwaar te maken en is de gemeente hier een dwangsom verschuldigd totdat ik een besluit van de Provincie heb ontvangen?

donderdag 22 oktober 2015