Borg inhouden?

10 reacties

Ik ben verhuisd naar een nieuwe kamer en heb een contract waarbij ik maandelijks de huur betaal en op kan zeggen wanneer ik wil zolang ik het maar een maand van tevoren aangaat. Nu heeft een vriendin van me een hele mooie kamer in haar huis die vrij komt dus wil ik waarschijnlijk gaan verhuizen. in mijn contract staat:

Art. 6
Lid 1: De huurprijs en het voorschot bedrag als bedoeld in artikel 3 en 4 lid 1 worden maandelijks bij vooruitbetaling voor de eerste van de betreffende maand voldaan.
Betaling geschiedt: (prive)
Lid 2: Bij betaling na de tiende van de maand wordt € 20.00 administratiekosten in rekening gebracht.
Lid 3: Mocht een schriftelijke aanmaning van de verhuurder niet tot het betalen van achterstallige huur of andere schulden van huurder aan verhuurder leiden, dan zal verhuurder de vordering uit handen geven. De hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.
Lid 4: Bij ondertekening van deze overeenkomst betaald de huurder aan verhuurder, onder afgifte van een kwitantie, een waarborgsom gelijk aan 1 maand huur inclusief de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, zegge totaal € 360.00.
De waarborgsom wordt terugbetaald bij vertrek van de huurder mits hij/zij aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:
A: Het gehuurde schadevrij, schoon en in dezelfde staat als bij aanvang van de huur heeft opgeleverd;
B: De huurder de sleutel tijdig bij de verhuurder heeft ingeleverd;
C: De huurder aan verhuurder alle schulden heeft voldaan;
D: indien binnen een jaar na ingangsdatum de huur opgezegd wordt, vervalt de borg.
Over de waarborgsom zal geen rente worden vergoed.

zie lid 4, mag dit?

Alvast bedankt!

dinsdag 14 februari 2017