gedeelte borgsom wordt niet terugbetaald

5 reacties

Ik heb in december 2014 woonruimte gehuurd en een borgsom van 585,- overgemaakt. In 2017 zijn er nieuwe verhuurders gekomen. Zij hebben per 1 augustus 2017 een nieuw contract opgezegd en daar vermelden zij dat de borgsom 500,- bedraagt. Bij melden aan de verhuurder dat in het verleden 585,- al betaald is als borg is dat zo ook in het nieuwe huurcontract opgenomen. In september 2018 heeft zij nieuwe woonruimte gehuurd. De woning is door verhuurder geïnspecteerd en er zijn geen gebreken geconstateerd en de borgsom zou worden overgemaakt. Zij hebben echter niet de 585,- overgemaakt maar 500,-. Ondanks het aanleveren van beits, oude huurcontract, bankafschrift en pagina uit het nieuwe huurcontract, weigeren zij het restantbedrag van 85,- over te maken en wordt ik verwezen naar de eerste verhuurder. (note: het is goed mogelijk dat de oude verhuurder overleden is).

Ik heb de oude verhuurder meermaals verzocht op het restant bedrag over toemaken, tot op heden is dat niet gebeurd.

Wat kan ik nog; ik ben een student en heb niet de middelen om een 'dure' advocaat in de arm te nemen voor een verkrijgen van 85,- euro

donderdag 29 november 2018