huurcontract opzeggen

1 reactie

Hallo,

Ik wil graag mijn huurcontract opzeggen, omdat ik een betere studentenkamer heb gevonden, maar weet niet zeker of dat kan.
In mijn contract staat:
"Deze huurovereenkomst is met ingang van 1 aug 2017 aangegaan voor de tijd van 1 (één) jaar. Zij wordt telkenmale geacht te zijn verlengd met eenzelfde periode indien de huurovereenkomst niet tijdig door één der partijen is opgezegd. Opzegging geschiedt schriftelijk bij aangetekende brief. Er kan slechts opgezegd worden tegen de eerste dag van een kalendermaand. Voor verhuurder geldt een opzegtermij van drie maanden, voor huurder geldt een opzegtermijn van één maand."

Ik haal hier uit dat ik dus mijn huurcontract kan opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand (dus voor 1 aug 2018)
Weet iemand of dat klopt wat ik denk of niet.
Alvast bedankt voor het reageren!

maandag 26 maart 2018