Recht op overpad

1 reactie

De bewoners van onze straat (meest ouderen en gehandicapten) willen u graag het volgende voor advies voorleggen: Achter onze appartementen ligt een (niet officieel) pad dat ruim 20 jaar geleden door bewoners is gecreëerd. Eerst was dit pad onverhard, de laatste jaren hebben enkele bewoners het pad verhard met tegels. Het is keurig door de bewoners onderhouden en ligt niemand in de weg. Voor veel bewoners is het de kortste weg naar het centrum, wat voor mensen met loopbeperkingen belangrijk is en voor anderen de enige toegankelijke route met de scootmobiel. Nu wil de woningcorporatie het pad sluiten en er stekelbossen neer gaan zetten. Dit brengt veel bewoners in grote problemen omdat ze niet meer veilig de woning kunnen verlaten. Onze vraag is: kunnen we in dit geval het recht op overpad laten gelden? Is de woningcorporatie wel gerechtigd het pad zomaar af te sluiten? Ca. 15 tot 20 bewoners maken dagelijks met veel plezier en een zeer veilig gevoel gebruik van dit pad. De woningcorporatie kon ook weten dat dit pad er al zeer lange tijd lag aangezien ze er zelf steeds overheen gelopen hebben met groenonderhoud, onderhoud aan woningen, afvoeren tuinafval en ca. 2 jaar geleden aanplanten van struiken rondom het pad.

Kunnen we recht op overpad doen gelden?

donderdag 3 november 2016