Verhuurder pakt recht op opslag af

Opgelost!
6 reacties

24 Jaar geleden heb ik een woning op een hofje gehuurd. De verhuurder was destijds een voogdij. Op het hofje zijn gebouwen met daarboven grote zolders. Al decennia wordt bewoners de mogelijkheid geboden hun overtollige spullen op die zolders te zetten omdat de huisjes maar klein zijn.

De vrijgekomen woning op het hofje sprak mij aan, maar ik had het probleem dat ik te veel spullen had omdat ik een boekenverzamelaar ben. Ik gaf dit aan tijdens een gesprek met de voogdij. Ik zei: ik wil hier wel wonen, maar ik heb teveel spullen. De voogdij wilde de woning graag aan mij verhuren en zei dat dat geen enkel probleem hoefde te zijn omdat ik gebruik kon maken van de opslagruimte op de grote zolders. Op die voorwaarde heb ik de woning gehuurd. Deze voorwaarde staat overigens niet in het huurcontract, het is een mondeling afspraak.

Later heeft de voogdij het hofje overgedaan aan een woningbouwvereniging. De mogelijkheid spullen op de zolders te plaatsen bleef gehandhaafd.

Inmiddels heeft de woningbouwvereniging besloten het hele complex te verkopen. Wij werden plotseling overvallen met een brief waarin ons werd gemaand binnen 1 week onze spullen van de zolders te verwijderen. Dat lukt mij niet, waar moet ik zo snel met mijn spullen naar toe.

Ik zie geen reden waarom de zolders zo snel moeten worden ontruimd. De zolders zijn namelijk niet verhuurbaar omdat ze zijn afgekeurd door de brandweer. Een andere huurder – een kerkgenootschap dat iedere week diensten in de kerk in het complex houdt – mag zijn voorraden en spullen wel laten staan.

Het lijkt mij logisch dat wij onze spullen laten staan en dat de nieuwe eigenaar kijkt of hij ons wel of niet de mogelijkheid blijft bieden van opslag.

Mijn vraag is: is de huidige verhuurder gebonden aan de voorwaarde waarop ik de woning destijds van de voogdij heb gehuurd, namelijk dat ik mijn overtollige spullen op de zolders mag plaatsen?

vrijdag 25 mei 2018