Wateroverlast

1 reactie

Toen ik terugkwam van vakantie trof ik mijn (huur)woning ondergelopen huurwoning aan. Het slaap gedeelte stond blank en zo ook de gang. Het had een paar dagen geregend en de riolering was omhoog gekomen. Het rioleringssysteem is hier een bekend probleem, maar kan blijkbaar niet goed worden opgelost. Afgelopen 10 jaar sleutelt men aan allerlei leidingen en putten. Ik heb geen inboedelverzekering, en de woningbouw kwam pas na twee weken kijken om actie te ondernemen, hetgeen natuurlijk alles behave ten goede van mijn inboedel kwam, omdat ik alles moest laten staan zoals het stond. Men is bereid mij tegemoet te komen middels restitutie, maar niet voor de inboedel. Via het juridisch loket vernam ik dat ik hen voor de inboedel wel degelijk aansprakelijk kan stellen omdat het een bekend probleem was, en zodoende de schade voortkwam als gevolg van een bekend gebrek. Dit zou voor een inboedelverzekering een reden zijn niet uit te keren. Toch blijft de woningbouw bij hun punt en weigeren hierin te voorzien. Wat te doen?

vrijdag 4 november 2016