Erf recht afschrift

1 reactie

Er staat in de boedel verdeling :

Boedelverdeling :
Overeenkomstig artikel 1148 en volgende van het burgerlijk Wetboek
bepaal ik als volgt
1. alle vermogensbestanddelen die tot mijn latenschap behoren
dan wel zodanig als hij mocht verkiezen,zulks onder de verplichting voor hem.

Notaris vind dit niet voldoende wat in de erfrecht staat om het pand over te schrijven klopt dit .

zaterdag 30 september 2017