Geografische concentratie

3 reacties

Het is mij opgevallen dat - zowel bij mr. Reed als bij mr. Visser - een buitenproportioneel aantal geschillen zich voordoen bij mensen die in de drie noordelijk provincies wonen en/of met noordelijk dialect spreken. Mijn vraag is:bewijst dit dat de Drents/Fries/Groningse mensen principiëler of egoïstischer of onsympathieker zijn dan de mensen elders in ons land?

dinsdag 18 april 2017