Kan een notaris na 12 jaar nog aansprakelijk worden gesteld voor het nalaten van zorgplicht?

6 reacties

In 2006 hebben wij een nieuwbouw appartement gekocht inclusief tuin (conform koopcontract). Vanwege een conflict tussen Projectontwikkelaar en Aannemer heeft de projectontwikkelaar de grond niet geleverd aan de aannemer. De aannemer kon dus ook de grond niet aan ons leveren waardoor de grond nooit op onze naam is komen te staan. De notaris die gepasseerd heeft, heeft dit ons enkele dagen voor de levering gemeld en ons medegedeeld dat de grond nageleverd zou worden. Helaas is dit nooit gebeurd. Wel is er in de tussentijd over en weer gemaild zijn en zijn er toezeggingen gedaan tot levering, echter niet voldoende om verjaring van de levering van de grond te stuiten. Op dit moment staan wij met onze rug tegen de muur aangezien wij onze woning niet kunnen verkopen als woning met grond.
Om die reden overwegen wij zelf de grond te kopen, tesamen met enkele andere appartementseigenaren die hetzelfde probleem hebben. De grond moet nog wel worden gesplitst. Kan de notaris nog aansprakelijk worden gesteld voor tekortkoming in zorgplicht? (Hij had er immers op moeten toezien dat levering alsnog zou plaatsvinden) of is dat nu ook verjaard? en kunnen wij de kosten voor levering en splitsing enz nog verhalen op de aannemer? (wij hebben destijds v.o.n. gekocht) Wij vernemen graag,

dinsdag 3 juli 2018