Kan ik brandwerend glas eisen?

1 reactie

De gemeente heeft in de handhaving van een splitsingsvergunning geëist dat de verkoper moet zorgen dat mijn woning voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens het bouwbesluit.

De verkoper wil daarvoor dichte platen gaan gebruiken conform de bouwtekening (bijlage van de vergunning).

Mijn standpunt is dat ik gezien onderstaande punten in de veronderstelling ben dat ik lichtdoorlatend dubbel GLAS met folie heb gekocht en geen dichte platen:
─ In de verkoop brochure staan 2 foto’s waarop de betreffende ramen (10 stuks) doorzichtig zijn (zie bijlage).
─ Tijdens de bezichtiging zat er folie op de ramen en op mijn vraag of de woning voldoet aan de splitsingsvergunning antwoorde de verkoper bevestigend (getuige).
─ Op 20 april 2017 (getuige) gaf hij aan dat de huidige ramen volgens de gemeente in orde waren. Ik heb sinds die tijd meerdere e-mails van de verkoper waarin hij verklaard dat het goed is omdat de brandverzekering het heeft geaccepteerd (vanwege impregneermiddel, folie, …. leugens). Ik heb de woning gekocht in mei 2016.
Relevante artikelen in de akte van Levering
Artikel 2: Feitelijke staat en gebruik van het Verkochte
Het verkochte bezit de feitelijke eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis voor permanente bewoning.

Artikel 21 Verkoper woning niet zelf bewoond
“Koper is op de hoogte dat de woning nooit bewoont is geweest door de verkoper. De verkoper kan geen garanties geven over de kwaliteit van de onroerende zaak. Daarom verleent de verkoper met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hen onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid2, BW.”

In de splitsingsvergunning zelf staat hier niets over, behalve in de bijlage: bouwtekening - die de verkoper heeft ingeleverd op het moment dat hij de vergunning aanvroeg.

Sta ik in mijn recht als ik brandwerend glas eis conform de foto's in de verkoopbrochure en zichtbaar tijdens bezichtiging?

dinsdag 26 juni 2018