Onrechtmatig verhuur gezamenlijke woning

0 reacties

Mijn ex verhuurt na de scheiding buiten mij om ons gezamenlijke flat reeds 4 jaar. Geen van ons beide woont op dat adres.
Graag advies om de opbrengst van de huur te verdelen immers het is een gezamenlijk eigendom.

woensdag 22 februari 2017