Overpad uitleg akte 'bewijs van eigendom'

2 reacties

Ik ben aan het oriënteren voor het kopen van een huis. Het betreffende huis is een rijtjes woning en de achtertuin grenst aan een sloot. De achtertuin is (voor fietsen en afval containers) te bereiken via een pad dat langs de achtergevels van de buren loopt. De makelaar heeft mij het 'bewijs van eigendom' gestuurd waarin dit recht op overpad staat en verwijst naar de paragraaf erfdienstbaarheden.

Kan iemand mij deze tekst uit het ''bewijs van eigendom' in jip en janneke taal vertalen?

Citaat:
titel: 'omschrijving bestaande erfdienstbaarheden.'
'Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar een proces-verbaal van veiling, een en twintig juli negentienhonderd een en veertig verleden voor notaris J. van Kranenburg, destijds te Gouda, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op twintig augustus daarna in deel 2625 nummer 57, waarin staat vermeld: "Voor het geval van afzonderlijke verkoop van de percelen 2 tot en met 11, wordt bij deze gevestigd ten behoeve van de percelen 2 tot en met 10 en ten laste van de percelen ten noorden van elk daarvan, de erfdienstbaarheid van doorgang door de bestaande poort, van en naar de xxxweg, in voege als thans bestaat."
Einde citaat

Ik heb de betreffende straat zelf met xxx aangemerkt.

Dank alvast.

donderdag 5 januari 2017