NH
Nhz
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Verkoper wil niet tekenen voor overdracht

29 reacties

Goedendag allen,

Bij voorbaat alvast dank voor uw tijd.

Begin april 2016 viel ons oog op een koopwoning welke via-via aan ons werd aangedragen, hij stond niet bij een makelaar te koop. De onderhandelingen liepen vrij stroef en eind mei zijn wij er met de verkopende partij tot een akkoord gekomen. Daarna duurde het nog tot eind juni alvorens de verkopende partij het koopcontract getekend heeft. De overdracht stond gepland op 28-11-2016.

In de periode tot de overdracht hebben wij het kadaster een grensreconstructie laten doen. Dit omdat de verkopende partij, maanden na tekenen verkoopcontract, aangaf dat hij niet geheel zeker was waar de erfgrens ligt. Tijdens een van de eerste bezichtigingen is door verkoper aangegeven waar de grens ligt, dit kwam overeen met dat wat de opgevraagde kadastrale kaarten ons toonde.

Enkele dagen voor de overdracht zijn wij bij onze nieuwe buren langs gegaan om alvast overleg te plegen over de nieuwe erfafscheiding. De buren gebruiken een stuk van het door ons gekochte perceel en wij kwamen met de intentie om daar overleg over te plegen, niet om die grond te claimen. Wij werden echter de deur gewezen met de opmerking dat de gereconstrueerde kadastrale grens niet klopt en dat de grond van hen is. Daarbij beroepen zei zich op het feit dat de grens al jaren elders ligt en daarom de kadastrale gegevens verjaard zouden zijn. Saillant detail daarbij is dat de buurvrouw de moeder van verkoper is.

Op 28-11, de dag van overdracht, zaten wij bij de notaris alwaar de verkoper zonder opgave van reden niet op kwam dagen. Nadat de notaris de verkoper telefonisch wist te bereiken wist hij te melden dat hij niet kwam omdat hij niet kon leveren wat hij verkocht was. Daarop is er een aangetekende brief verzonden om hem in gebreke te stellen. Hierop kwam nooit reactie, deze brief is terug gekomen.

Enkele dagen na de geplande overdracht kregen wij een brief van de advocaat van verkoper en zijn moeder. Advocaat behartigd de belangen van beiden. Hierin werd duidelijk gemaakt dat enige schade die toegebracht werd aan eigendommen van de moeder op ons verhaald zouden worden. Dit met het oog op een nieuw te plaatsen erfafscheiding op het stuk grond wat volgens de buurvrouw en verkoper van hen was.

Na de wettelijke 8 dagen na verzenden van de aangetekende brief is de boeteperiode gaan lopen. Hiervan is verkoper op de hoogte gesteld. Op dit moment is deze boete tot circa 30.000euro opgelopen. In de tussentijd hebben wij meermaals getracht contact te zoeken met verkopende partij, ook is er meermaals contact geweest met de buurvrouw om te proberen er samen uit te komen wat betreft de erfgrens. Helaas beide zonder resultaat. Zelfs een verzoek van onze kant uit om tot overdracht over te gaan, met dien verstande dat er daarna met de buren een procedure gestart wordt om over de erfgrens te bepalen, mocht niet baten. In nagenoeg alle gevallen liet een reactie van hun kant meer dan een week op zich wachten, wat in onze ogen niet duid op enige zorgen over de lopende boete. Alle communicatie verloopt via de advocaat van verkoper en zijn moeder.

In de tussentijd hebben wij ook een advocaat in de arm moeten nemen, mede doordat de verkopende partij en buurvrouw/moeder alleen willen communiceren middels hun advocaat en omdat er vakjargon voorbij komt waar je als leek niet alles van snapt. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan over de erfgrens. Van verjaren is geenszins sprake, er zijn foto's waarop zichtbaar is dat het huidige hekwerk nog geen tien jaar oud is. Daarnaast is er nergens documentatie waaruit blijkt dat verkoper de grond aan de buurvrouw/moeder heeft overgedragen, niet voor gebruik noch voor eigendom. Tevens is er circa 10 jaar geleden een schuur gebouwd op het perceel van verkoper, in de bouwaanvragen zijn duidelijk tekeningen te zien waarop verkoper uitgaat van de kadastrale grens, om zo de bouwvergunning te krijgen. Als laatste is er nog de verkoopmakelaar van de moeder/buurvrouw (dit is een derde partij, niet eerder betrokken bij koop van onze woning), ook deze stelt dat de kadastrale grens bepalend is en dat hij slechts verkoopt wat het kadaster aangeeft. Dit is meermaals door de betreffende makelaar bevestigd en onze aankoopmakelaar beaamt dat. Dat is ook wat er op Funda staat.

Pas nadat onze advocaat heeft laten weten dat wij niet zullen twijfelen om over te gaan tot een kort geding, om zo verkoper te laten tekenen, wilde verkoper komen tekenen. Dit was ruim twee weken na ons initiële voorstel. Wel kwam er de kanttekening dat hij in de koopovereenkomst toegevoegd wilde hebben dat de betreffende strook waar twijfel over bestaat (circa 160cm breed tussen beide percelen, circa 50m2) buiten de overeenkomst valt. In de zelfde brief stelt de familie dat wij degene zijn die in gebreke zijn en doen zei een aanbod om ons vrij te stellen van de boete en willen ons 20cm geven. Verder gemaakte kosten zijn voor onze eigen rekening. Dit hebben wij uiteraard niet geaccepteerd.

Wij willen graag verder met ons leven en willen hier niet te lang meer mee bezig zijn, daarnaast loopt de boete steeds hoger op en zijn advocaten ook niet gratis. Ook stuurt onze advocaat bij voorkeur aan op een directe overeenkomst in plaats van een proces via de rechter. Wij hebben dan ook voorgesteld om het stuk grond te splitsen (50/50) en de verkoper vrij te stellen van boete, onder voorwaarde dat onze advocaatkosten gedekt zullen worden. Deze kosten zijn afgerond en liggen op een fractie van het boetebedrag. De verkopende partij en buurvrouw/moeder zijn hier niet mee akkoord en stellen in eigen woorden dat onze gierigheid ons duur kan komen te staan.

Zelf zien wij dit als twee aparte zaken, ten eerste is er de zaak van het niet willen leveren van de verkochte woning en daarbij het niet willen voldoen aan de gestelde boeteclausule. Daarnaast is er de zaak van de 50m2 waarover onenigheid bestaat met de nieuwe buurvrouw, dit is in onze ogen echter pas een echte zaak wanneer wij ook daadwerkelijk de nieuwe buren zijn.

Vanzelfsprekend hebben wij veel contact met onze advocaat, maar graag zou ik van enkele anderen eens willen weten hoe jullie dit zouden aanpakken. Hoe schatten jullie onze kansen in?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van P

donderdag 12 januari 2017