Vruchtgebruik/erfrecht verkopen van huis

Opgelost!
2 reacties

Mijn vriendin en ik proberen al enige tijd het huis van de oma van mijn vriendin te kopen.
Oma woonde daar al een aantal jaar maar door haar gezondheid was het niet meer mogelijk om in de woning te wonen en moest verhuizen naar een verzorgings tehuis.
Opa had een testament opgesteld dat vruchtgebruik voor de langstlevende was en niet de hele erfenis.
Nu wil oma het heel graag aan haar kleinkind verkopen echter is er een probleem met de toezegging van de erfgenamen.
De 3 zoons van oma willen graag tekenen alleen hadden opa en oma nog een dochter die 15 jaar geleden is overleden, deze dochter had zelf ook 3 kinderen die dan vervolgens erfgenaam zijn van opa. Met deze kinderen is het contact verloren gegaan na het overlijden van hun moeder, nu ze zijn benaderd door de notaris willen ze niet meewerken aan een handtekening/volmacht. Ze negeren alle correspondentie en het is onzeker wat er gaat gebeuren. Alle koopovereenkomsten/hypotheken zijn al geregeld.
Nu oma geen vruchtgebruik meer van de woning kan hebben en ze dit wil verkopen kan ze dit niet doen ivm het testament.
De ontbindende voorwaarde van de koopovereenkomst zijn 10% van de koopsom en we willen voorkomen dat dit bij oma of de kinderen/kleinkinderen terecht komt.
Is er een mogelijkheid dat de kleinkinderen in gebreken kunnen worden gesteld omdat ze niet corresponderen? Of zijn er andere mogelijkheden?
Bij voorbaat dank.

vrijdag 10 november 2017