Bestuur weigert medewerking verkoop huis

1 reactie

LS, voor de verkoop van mijn appartement verlangt de hypotheekverstrekker van de kopende partij een screenshot van de bankrekening van onze VVE, welke alleen de bestuurder kan verstrekken. Ik ben met de bestuurder van onze voorheen slapende VVE in conflict: hij vindt dat ik moet meebetalen aan achterstallig onderhoud. Mijn woning is verkocht met kennisgeving van de nodige herstelwerkzaamheden en ik heb de kopers gemeld een jaarbijdrage aan servicekosten in kas te storten als tegemoetkoming. Hiermee zijn ze akkoord. De bestuurder echter weigert mij het screenshot te geven als ik niet toezeg mijn evenredige bijdrage te leveren aan alle kosten. Wat kan ik doen?

zaterdag 2 december 2017