Eigen CV in appartement en toch € 600,- meebetalen aan de Blokverwarming.

11 reacties

Geachte lezer,

Wij hebben een conflict met het bestuur& beheerder van onze VVE, waar we niet met elkaar uitkomen:

Wij hebben in 2009 een appartement gekocht met een eigen CV installatie. Deze installatie is met goedkeuring van de bestuurder van het VVE Beheer(proffessionele VVE beheerder) in 2001 geplaatst. Er is in 2001 geen goedkeuring gevraagd aan de Algemene Leden Vergadering(ALV) voor de afsluiting van de blokverwarming en het plaatsen van een eigen CV ketel.

De huismeester van de VvE heeft de afsluiting van de centrale blokverwarming begeleid. Meters zijn verwijderd en er is toendertijd een afrekening gemaakt tbv de oude eigenaar. Het appartement is daarna verkocht aan een andere eigenaar en wij hebben het in 2009 gekocht. We hebben bij aankoop uiteraard de splitsingsakte en het reglement gekregen. Sinds een aantal jaren zijn er hoge onderhoudskosten en worden er hoge reserveringen gedaan voor een nieuwe centrale installatie. Daardoor zijn de servicekosten hoog opgelopen. Alleen al voor het onderhoud en de reservering van de CV installatie betalen wij als eigenaar 600,- per jaar. En dat terwijl wij een eigen CV installatie hebben, waarvoor we ook onderhoud- en reserveringskostenhebben.

Vorig jaar zijn we hierover in gesprek gegaan met het bestuur van de VVE. Wij hebben voorgesteld dat onze CV ook door de VvE wordt onderhouden of dat wij niet meer mee gaan betalen aan het onderhoud en de reserve van de centrale blokverwarming.
Daar wil het bestuur van de VVE niet aan meewerken. Zij zeggen dat ze zich aan de splitsingsakte houden en dat wij dus gewoon voor onderhoud en reservering van de blokverwarming moeten blijven betalen, zonder dat we daar iets voor terug krijgen.

Wij hebben verder onderzoek gedaan en hebben een verklaring van de oude eigenaar dat hij de eigen CV installatie heeft geplaatst met goedkeuring van de VVE beheerder. Er is in 2001 geen goedkeuring gevraagd aan de Algemene Leden Vergadering(ALV) voor de afsluiting van de blokverwarming en het plaatsen van een eigen CV ketel. De oude eigenaar heeft ook een verklaring hiervoor ondertekend.

Nu staan wij op het standpunt dat het besluit van de VVE beheerder om goedkeuring te geven van afsluiting van de blokverwarming vernietigbaar is. Dit is onttrekking uit de gemeenschappelijke installaties en daarvoor had goedkeuring moeten worden gevraagd aan de ALV. Daarmee zou dus de oude situatie van voor 2001 moeten worden hersteld.

Wij hebben nu het voorstel gedaan om de eigendom van onze eigen CV ketel over te dragen aan de VVE. Hiermee valt deze onder het gemeenschappelijk eigendom en kan deze worden onderhouden en vervangen vanuit de VVE exploitatie. Het andere alternatief wat wij neergelegd hebben is dat wij weer aangesloten worden op de centrale blokverwarming. Dit heeft echter meer consequenties, want dan moeten leidingen opnieuw aangelegd en aangesloten worden.

Het bestuur is niet cooperatief om ons te helpen om de situatie zo te maken dat wij voldoen aan de splitsingsakte en dus betalen voor een CV installatie waar wij daadwerkelijk gebruik van maken.

Hoe kunnen we dit oplossen?

dinsdag 13 maart 2018