Kascommissie benoemen

2 reacties

Een kascommissielid is onlangs overleden. Nu heeft het bestuur iemand benoemd als vervangend kascommissielid. Degene is dus niet in de VvE vergadering gekozen. Echter wel al de jaarrekening gecontroleerd. In aankomende VvE vergadeting moeten de leden achteraf toestemming geven voor deze benoeming. Mag dit?

maandag 16 april 2018