Rechten VvE t.o.v. derden

1 reactie

Woon in een aaneengesloten complex dat aan de ene kant bestaat uit appartementen en aan de andere kant een rij eengezinswoningen(egw.). De 2 elektronische ingangen naar de carports/tuinen van de egw. en de parkeergarage voor de appartementen ligt aan de kant van de eengezinswoningen, desondanks verleend officieel het appartementencomplex recht van overpad aan de egw.
De eerste 5 jaar werden de egw. verplicht een servicebijdrage voor de elektronische toegangen te betalen, maar dit bleek contractueel niet te zijn opgenomen in de koopaktes. De VvE heeft besloten het elektronisch systeem te vervangen en wijst (net als bij eerdere wijzigingen die de eigenaren van de egw. raken) er nadrukkelijk op dit te kunnen doen zonder vooraf overleg met de eengezinswoningen, aangezien deze geen deel uit maken van de VvE. Nu echter geeft de VvE aan dat het verboden zou zijn om meer dan 1 auto (geldt voor ruim 2/3 van de egw) in de carports te plaatsen, want de ruimte dient ook als deels tuin ingericht te zijn. Hetgeen betekent dat de egw. een parkeervergunning aanvragen dan wel parkeerplaats moet huren/kopen
1. Kan een VvE eenzijdig besluiten nemen waar derden door geraakt worden
2. Kan een VvE zich als ongevraagd controleur/handhaver van koopaktes opstellen?

woensdag 19 april 2017