Aansprakelijkheid tussenpersoon voor hypotheekadvies?

7 reacties

In 1996 heb ik op advies van een tussenpersoon mijn annuiteitenhypotheek (resterende looptijd 22 jaar) aflossingsvrij gemaakt en omgezet in een zogenaamde beleggingshypotheek. In het advies wordt ten aanzien van het daarbij gevoegde rekenvoorbeeld letterlijk gesteld: "Aangezien beleggingsresultaten vanaf de tweede wereldoorlog gemiddeld 12,8% bedragen, is hier van een gemiddelde winstverwachting uitgegaan van 11%. Afhankelijk van de werkelijk behaalde resultaten, kan dit hypotheekdeel geheel of gedeeltelijk worden ingelost." Met nog circa 3 jaar te gaan is inmiddels duidelijk dat genoemde winstverwachting bij lange na niet gehaald wordt en dat de hypotheek waarschijnlijk maar voor circa 50% uit genoemde beleggingen afgelost zal kunnen worden.
Mijn vraag: in hoeverre kan ik de tussenpersoon aansprakelijk stellen en compensatie eisen?

dinsdag 12 mei 2015