Anonymous (geen profiel)Bekijk details

bank eist bewindvoering

0 reacties

Ik heb nog geen conflict, maar voordat dat het wordt wil ik graag weten wat juist is.

De situatie is als volgt; mijn moeder is dement en sinds november 2014 opgenomen in een verzorgingshuis. Ik ben enig kind en heb een jaar lang voor mijn moeder gezorgd. Dagelijks eten gekookt, zo veel mogelijk gezorgd dat ze nog (met hulp) zelfstandig kon wonen. Uiteraard ook de financiën geregeld. We zijn daarvoor samen bij de Rabo bank geweest en hebben een volmacht getekend. Dat was in februari 2014.

Ik belde na mam's verhuizing de bank om te vragen of ze de post voortaan naar mijn adres willen sturen. Terloops vermeldde ik dat mijn moeder dement is. De bank eiste daarop van mij dat ik bewindvoering zou regelen. Nagevraagd bij het verzorgingshuis of dit normaal is, wisten van niets. Ook case manager dementie wist van niets.

In de volmacht overeenkomst staat concreet dat deze wordt beëindigd wanneer bepaalde situaties gelden. De enige die van toepassing kan zijn is volgens mij "het verlies door de volmachtgever van de (zelfstandige) bevoegdheid tot het verrichten van de (rechts)handelingen waarvoor zij de volmacht heeft verleend'.
Volgens mij haalt dat trouwens het hele concept van de volmacht-idee onderuit, want daar is het juist voor, dat iemand niet meer zelfstandig die specifieke handelingen kan verrichten.

Bewindvoering staat mij enorm tegen, het is een giga gebeuren aan formulieren, en kost me weer veel tijd en energie. En jaarlijks moet verantwoording worden afgelegd.
Het gaat om kleine bedragen dus het komt me ook voor als nogal 'over the top'.

Mijn vraag is dus; is de bank inderdaad in staat mij te verplichten tot bewindvoering?
Zo ja, kan ik dit ontwijken door over te gaan naar een andere bank?

Bij voorbaat dank!

PS wat onhandig dat je voor dit forum geen alias/nick kunt aanmaken

dinsdag 3 februari 2015