Bank of incassobureau

1 reactie

Sinds enkele jaren heb ik een betalingsregeling met de bank. Iedere maand voldoe ik aan mijn verplichting via automatische afschrijving.
In 2012 is de bank zelf in gebreke gebleven om een aantal maanden niet te incasseren. Achteraf heeft de bank deze fout erkend.
Als compensatie voor deze fout heeft de bank mij toegezegd geen rente meer te berekenen vanaf april 2012.
Dit is schriftelijk bevestigd.
De betaling is daarna weer op gang gekomen.
Wat schetst deze week mijn verbazing , ontving ik een schrijven van een incassobureau dat ik maandelijks mijn betaling via dit incassobureau moet gaan doen.
Bij dit schrijven ontving ik een bijlage waarin de totale schuld vermeld werd vermeerderd met rente vanaf heden.
Hierbij was dan de automatische afschrijving opgeheven bij de bank.
Wat blijkt nu, dit incassobedrijf is gelieerd aan de bank. Kortweg het incassobedrijf is de bank. Achteraf ben ik niet de enigste die een dergelijk schrijven heeft ontvangen.
De bank heeft vermoedelijk de administratie overgeheveld.
Merkwaardig heb ik van de bank geen bericht hierover ontvangen.
IK voel nu enig argwaan ten aanzien van de afspraak die de bank met mij heeft gemaakt over de rentestop.
Bovendien zal dit incassobureau kosten gaan berekenen voor hun diensten.
Hierover heb ik een aangetekende brief gezonden naar dit incassobureau en gevraagd om uitleg.
Ook de bank heb ik gevraagd om uitleg.
Zowel de bank als het incassobedrijf heb ik gevraagd om een bevestiging over de toezegging.
Beide hebben niet gereageerd.
Door deze wijziging zou het kunnen betekenen dat ik hiervan nadeel zou ondervinden ten aanzien van de toezegging + eventuele kosten.
Wat kan ik doen door te blijven betalen aan de bank en deze brief van het incassobureau negeren of toch betalen aan dit incassobureau.
Wie kan mij hier deskundig over antwoorden en een advies geven?

vrijdag 4 oktober 2013