Beheerskosten onroerend goed negatieve erfenis

0 reacties

Mijn ouders zijn samen op 11 januari uit het leven gestapt. Voor ons totaal onverwacht en we zijn nu in de rol van vereffenaar de nalatenschap aan het afhandelen.
We hebben de erfenis beneficiair aanvaard en inmiddels is de verklaring van erfrecht opgemaakt en is de boedelbeschrijving naar de kantonrechter.
Conclusie is dat we te maken hebben met een negatieve nalatenschap omdat ze twee huizen hadden die beide onder water staan.
De grootste schuldeiser is de bank. Met de andere schuldeisers (kleine bedragen) zijn we er bijna uitgekomen en daar blijft weinig schuld aan de strijkstok hangen.
De huizen zijn het grootste probleem. De bank gaat ze verkopen. De eerst complicerende factor is dat mijn stiefvader drie dagen voor zijn overlijden een huurovereenkomst heeft getekend. De huurders zijn half januari in het huis getrokken. Het andere huis woonden zij zelf in.
Er worden op dit moment dus huurpenningen ontvangen. En er worden ook een hoop kosten gemaakt. Ik weet inmiddels dat de boedelkosten (notaris, crematie, andere adviseurs) tot de preferente schuld op de boedel zullen gaan behoren.
We moeten nu ook kosten maken om de woningen in 'verkoopbare' staat te houden. De makelaar die recent (in opdracht van de ING) getaxeerd heeft, geeft aan dat wij een zorgplicht hebben en de elektriciteit, water etc aangesloten moeten houden. Op het moment dat we regelen dat we een leegstandstarief gaan betalen, kost ons dat 50 euro per maand. De ING weigert deze kosten te betalen. Zij willen wel dat wij een volmacht tekenen. De vraag die hieruit rijst is.... is het juridisch terecht dat de ING dit weigert? Zijn dit onze kosten? Zijn het preferente schulden in de boedel?
Mogen we de huurpenningen gebruiken voor alle kosten die we nu maken?
Ditzelfde geldt voor de opkopers van de inboedel. We hebben inmiddels offertes van opkopers die het huis ook kunnen leeghalen. Zijn dit kosten die wij moeten dragen? En hoe komen die in de verdelingslijst?

Helaas hebben we een notaris getroffen die nog niet eerder met een negatieve boedel te maken heeft gehad. Googelen op deze vragen levert me niets op.

Ik hoop dat iemand een antwoord heeft op mijn vragen. We zitten inmiddels door de emotionele en zakelijke rompslomp een beetje met de handen in het haar. En zijn niet zo vermogend dat we nu een advocaat of andere notaris kunnen inschakelen.

Dank!

woensdag 14 mei 2014