BKR registratie en financiele problemen door relationele zaken.

3 reacties

In juni 2006 heb ik voor mijn ex vriend een telefoonabonnement afgesloten op mijn naam. Alle kosten heeft mijn ex vanaf het begin zelf betaald. Nadat de relatie over is gegaan heb ik een aanvraag gedaan om het telefoonnummer op zijn naam te zetten omdat ik herinnerings brieven ontving betreft achterstand betaling. Dit heb ik middels een standaard brief en kopie id bewijs gedaan, ook ondertekend door mijn ex-vriend en naar Vodafone gestuurd. Vanaf december 2008 heb ik dan ook geen post meer ontvangen, dus ben ik er vanuit gegaan dat het contract op zijn naam was gezet.

Een aantal maanden geleden heb ik echter vernomen dat ik BKR-geregistreerd sta en navraag deed uitwijzen dat het een openstaand bedrag van een telefoonprovider ging. Hierover heb ik contact opgenomen met desbetreffend provider. Hier werd aangegeven dat het telefoonnumer, op 15 februari 2009, is stop gezet aangezien mijn ex zijn rekeningen niet betaalde en dat het naar incassobureau is gestuurd. Ik heb hier uiteraard nooit inzicht op gehad aangezien al het post verkeer via hem ging vanaf december 2008.

Uiteindelijk ben ik door de helpdesk medewerkers van de telefoon provider doorgestuurd naar het incasso bureau om daar informatie op te vragen, aangezien zij dit uit handen had gegeven. Het incasso bureau kon mij echter ook weer niet helpen omdat alle gegevens op naam van mijn ex staan en in verband met de privacy en wetgeving konden zij mij verder geen informatie verschaffen. De medewerker van het incasso bureau gaf aan dat ik bij de BKR niet geregistreerd zou mogen staan omdat de openstaande schuld op naam van mijn ex staat.

Aangezien mijn ex vriend in de schuldsanering zit en ik totaal geen medewerking van hem krijg en geen zicht heb op aflossingen binnen zijn schuldsanering ziet het er naar uit dat ik voor alle kosten moet opdraaien en na betaling ook nog eens 5 jaar geregistreerd zal staan bij de BKR.
Inmiddels heb ik een paar dagen geleden uit het niets een brief ontvangen van een gerechtsdeurwaarder, nu wel op mijn naam en woonadres. Na telefonisch contact word ik wederom van het kastje naar de muur gestuurd tussen de partijen telefoonprovider, incassobureau en de deurwaarderskantoor. Niemand kan iets voor me betekenen en/of wilt moeite doen om het een en ander uit te zoeken, zelfs mijn rechtsbijstand en het juridisch loket welke in enkele maanden geleden heb benaderd kunnen niks voor mij betekenen.

dinsdag 16 november 2010