BSR incasso brief deurwaarder

3 reacties

Op 30 Juli 2015 ontvang ik een brief van BSR incasso bureau met de mededeling dat ik een openstaande vordering van € 26,90 + € 4,68 aan rente tot. € 31,58 van de H&M moet betalen binnen 14 dagen. De vordering zal waarschijnlijk wel terecht zijn dus dat betwist ik ook niet, allen had ik op dat moment geen geld om de vordering te voldoen. De brief vermelde tevens dat als ik niet binnen 14 dagen zou betalen er incassokosten ad € 40,00 verschuldigd zouden zijn. OK dacht ik die € 40,00 neem ik er maar bij en betaal ik begin September het totale bedrag van
€ 71,58. Wat schetst mijn verbazing als er op 4 september 2015 een deurwaarder voor de deur staat met een dagvaarding voor een terechtzitting van 5 Oktober 2015. Gebeld met BSR over deze toch wel zeer snelle termijn van het sturen van de deurwaarder en als antwoord kreeg ik het aan hun de keuze was hoe snel ze dit deden. Ook een brief sturen voor het aanmanen voor het bedrag van € 71,58 en daaraan een betalingstermijn koppelen was volgens hun niet nodig. Alleen door het betalen van de vordering vermeerderd met de kosten van het exploot € 77,84 en het salaris gematigden € 30,00 rente en legeskosten GBA met een totaal bedrag van € 181,15 kan ik onder de terechtzaak uitkomen. Klopt dit?

dinsdag 8 september 2015