Doorlopend krediet verjaard?

1 reactie

Mijn vragen zijn de volgende (hieronder zal ik de situatie schetsen):
1a. Is het doorlopend krediet verjaard?
1b. Als 1a=ja: Hoe te handelen?
2a. Kan ik de registratie bij BKR op deze grond verwijderd laten krijgen?
2b. Als 2a=ja: hoe zet ik dat in het werk?
3. Morele verplichting terzijde geschoven: kan ik nu eindelijk aan mijn toekomst gaan werken? Een huis kopen? Een eigen zaak beginnen? Zonder bang te zijn dat alles voor niets is?

De situatie:
2001: Goede baan, als 25 jarige net verhuisd naar de grote stad. Een niet zo hoog doorlopend krediet wat bestond uit studietijd vrij fors laten verhogen om huurwoning in te richten. Vrij snel na aankomst in de grote stad verkracht. Kluizenaargedrag, niet meer buiten komen, niet meer werken. Psychisch totaal in de war. Ontslag door rechter wegens niet komen/geen contact. Kop in het zand, eerst tegoed op betaalrekening en vervolgens het doorlopend krediet (in vervolg: DK) gebruikt om van te leven. Ook veel andere schulden gemaakt, zoals tandarts, ziektekosten, huur.
2002 - 2003 : vlucht naar buitenland. Uitgeschreven uit GBA. Geen contact met bank, geen aflossingen.
2003 - 2005 : in NL gewoond. Ingeschreven gestaan. Gewerkt. Geen contact met bank. Wel met de overige schuldeisers uit 2001. Die zijn allemaal in deze periode afbetaald.
2006: Brief incassobureau mbt roodstaan van de betaalrekening. Daar betalingsregeling voor getroffen. Een aantal maand later een 2e brief over het DK. Ook daar formulieren voor ingevuld maar gezien laag inkomen was daar verder geen rek meer en bleef de oude betalingsregeling bestaan.
2007: bij een 1e verzoek aan mij voor nieuwe gegevens over kosten en inkomsten van het incassobureau noemt men beide dossiernummers, zowel betaalrekening als DK. Een half jaar later, bij een nieuw gegevensverzoek wordt enkel het dossiernummer van de betaalrekening genoemd. Vanaf dat moment heeft het incassobureau het nooit weer over het dossier van het DK gehad.
2008: rechtzaak van de bank tegen mij, omdat ik bij de informatieaanvraag van het incassobureau niet voor de derde leer een kopie van dezelfde huurovereenkomst had bijgesloten. Dit ondanks prompte, automatische betalingen - ik heb niet één termijn gemist (al die jaren, tot op heden niet). In de papieren van de rechtzaak spreekt men ook enkel over de betaalrekening.
2010: Verhuizing. Dit per e-mail doorgegeven aan incassobureau. Hier nooit een reactie opgekregen. Nooit post ontvangen op het nieuwe adres. Ik heb geen bewijs van het verzenden van de e-mail, het account bestaat niet meer en de computer van destijds ligt allang op de schroot.
2015: Na jarenlange automatische termijnbetaling aan het incassobureau per e-mail contact opgenomen met het incassobureau om inzage. Code voor online toegang zou per post verstuurd worden, ze nogmaals gewezen op het feit dat ik niet meer op het adres van voor 2010 woon. Code ontvangen, enkel de betaalrekening staat vermeld. Gebeld, er is bij hen niets bekend over een ander dossiernummer.
2016: De schuld op de betaalrekening is zo goed als afbetaald. Nog twee termijnen en het is klaar. De schuld op het DK hangt echter als het zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Over een morele verplichting valt mijns inziens te betwisten. Ja, ik heb het geld zelf geleend. Aan de andere kant: wellicht heb ik al zwaar genoeg geboet voor iets waar ik zelf niet om gevraagd heb. Bovendien: ik heb al bijna 8 jaar niets over deze schuld vernomen, dus denk ik dat het recht in deze aan mijn zijde staat.

Graag uw advies.

vrijdag 29 april 2016