Het NVI beschermt criminele incassobureau

3 reacties

Ik heb jaren een betalingsregeling gehad bij Graydon en elke maand ontving ik een betalingsverzoek voor de nieuwe betaling. Netjes toch! Maar in augustus 2013 ontving ik deze betalingsverzoeken niet meer. Ik dacht nog bezuinigingen niets aan de hand.

Maar door omstandigheden, ik was ziek, heb ik vergeten te betalen in december 2013. Niets aan de hand want een fatsoenlijke incassobureau, bestaan ze eigenlijk, stuurt dan een herinnering zodat je dan alsnog het verschuldigde bedrag kan overmaken. Maar helaas niet bij Graydon want begin maart 2014 stond er plotseling een gerechtsdeurwaarder voor mijn deur en deze overhandigde een dagvaarding wegens het niet betalen en reageren op brieven van Graydon. Ik dacht nog hier klopt iets niet en dus alle papieren gelezen welke overhandigd waren door de gerechtsdeurwaarder. En ik ontdekte een grote fout, tenminste dat ik dacht dat het een fout was, in augustus 2013 had Graydon zonder opdracht van mij mijn naam, adres en woonplaats veranderd.
Dus ik direct naar de gerechtsdeurwaarder gereden en dit aangekaart en ik ging er dan ook vanuit dat dit netjes opgelost zou worden want het was tenslotte een fout. Maar niets hoor Graydon zette de zaak gewoon door en de zaak verloren maar de rechter had bovengenoemde fout niet meegenomen in haar uitspraak.

Dus een klacht ingediend bij Graydon. Graydon schreef eerst dat zij een adressenbestand in mei 2013 hadden ingelezen en dat niets aan deze fout konden doen. Ik vond het ondertussen geen fout meer omdat las het een fout is herstel je deze fout en bied je je verontschuldiging aan maar dit gebeurde niet. Dus ik vond het nu een fraude zaak. Maar Graydon bleef erbij het was geen fraude maar een adressenbestand wat verkeerd was ingelezen in mei 2013. Dit hield Graydon een jaar vol. Tot dat ik schreef dat het toch vreemd was dat ik dan nog in juni en juli 2013 brieven ontving van Graydon toen werd het plotseling veranderd in een adressenbestand ingelezen in augustus 2013.

Maar tot een oplossing kwamen we niet, kan ook niet met fraudeurs. Dus een klacht ingediend bij het Nederlandse Vereniging van Incasso organisaties. Ook hiermee geen oplossing.

Dus de zaak voorgelegd bij de Raad van Toezicht (KIGID) van het NVI. Eerst geen reactie ontvangen maar dan na maanden wachten een uitspraak. En u zal het niet geloven maar Graydon werd in het gelijk gesteld.

Volgens de Raad woonde ik op het nieuwe adres. Toen ik hierover een brief schreef werd dit hersteld maar de uitspraak bleef staan. Volgens de Raad heeft Graydon de volgende regels NIET overtreden: ( Gedragscode van het NVI)

1. (U staat als NVI lid voor een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure middels een correcte behandeling van debiteuren op basis van algemeen aanvaarde beginselen van
zorgvuldigheid en deskundigheid.)
Mijn naam, adres en woonplaats zijn veranderd hoe verhoud dit tot zorgvuldigheid en deskundigheid.
2. (Incassoactiviteiten dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende wet-en regelgeving.)
Privacy wetgeving.
3. (het op eerste verzoek van de debiteur verstrekken van inzage in onderliggende stukken die de vorderingen staven)
Graydon weigerde een jaar lang om een kopie van een factuur te verstrekken.

Dus volgens mij zijn de regels meer dan overtreden maar de Raad van Toezicht (met daarin rechters uit Den Haag) vinden van niet.

Ik heb hierover een klacht ingediend bij de Raad maar deze Raad blijft bij zijn uitspraak. Daarna heb ik de bureaudirecteur van het NVI een brief gestuurd en deze bureaudirecteur wilde eerste alle papieren ontvangen, deze heb ik per omgaande opgestuurd en toen kwam de bureaudirecteur met de opmerkelijke uitspraak dat de Raad een onafhankelijke instituut was en dat zij niet meer op mijn brieven ging reageren. Ik kan maar een conclusie trekken dat zij het met mij eens is maar dan zij het niet durft op te nemen tegen de Raad.

Toen eind 2015 een brief gestuurd naar de voorzitter van het NVI en ook deze voorzitter ging niet op mijn klacht in en schreef dat de Raad onafhankelijk was. Dit is een grote leugen want de voorzitter van de Raad is al sinds 2003 in dienst van het NVI. En ook de voorzitter schreef dat zij Graydon ging vragen om de situatie in de toekomst te voorkomen. Dus zowel de bureaudirecteur als de voorzitter van het bestuur van het NVI vinden het een vreemde uitspraak maar weigeren iets te ondernemen voor de consument.

Ik ben ondertussen van mening dat het NVI en de aangesloten incassobureau's een criminele organisatie zijn.

Heeft iemand misschien een idee om deze criminele organisatie te kunnen stoppen?

zaterdag 12 maart 2016