Anonymous (geen profiel)Bekijk details

Kan ik De Hypotheker aansprakelijk stellen voor de kosten van mijn geannuleerde badkamer?

2 reacties

Ik heb De Hypotheker om financieel advies verzocht i.v.m. mijn huidige hypotheek. Zij adviseerden om mijn hypotheek over te sluiten, daar de maandlasten aanzienlijk konden worden verlaagd. Ik heb een offerte getekend en De Hypotheker deed het voorkomen of alles volledig was geregeld, te weten:
-er werd een opdracht verstrekt aan het notariskantoor
-er werd door De Hypotheker een bankrekening geopend
-van mijn huidige hypotheek kreeg ik schriftelijk bericht dat mijn oude hypotheek zou worden afgelost; er werd inderdaad niet meer van mijn bankrekening afgeschreven
Geruime tijd vernam ik niets meer van De Hypotheker, waarna ik hen telefoneerde. De beheerder van het hypotheekkantoor van De Hypotheker, waar ik voor advies was geweest en diverse stukken had ondertekend, was "vergeten" mij te berichten dat de aangevraagde hypotheek uiteindelijk niet was geaccordeerd door de hypotheekverstrekker. Vervolgens had hij achter mijn rug om bij mijn huidige hypotheekbank een nieuwe offerte aangevraagd!
Ondertussen had ik bij een badkamer leverancier een verkoopovereenkomst getekend voor de herinrichting van mijn badkamer, levertijd op afroep. Ik ben uit financiele overwegingen, daar De Hypotheker zijn afspraken niet kon nakomen, genoodzaakt geweest de aankoop te annuleren. De badkamer leverancier brengt nu 30% van de factuur in rekening conform de leveringsvoorwaarden. Kan ik De Hypotheker aansprakelijk stellen voor deze kosten?

zondag 27 juni 2010