Klacht schuldhulpverlener, waar kan met terecht met vragen?

0 reacties

Vragen omtrent de rechten van de schuldenaar tijdens een minnelijk traject (schuldhulpverlener door de gemeente aangewezen). Aanvang minnelijk traject: 1-8-2012. Schuldeisers zijn alle akkoord gegaan met 11% van het openstaande bedrag.

1. Het vrij te laten bedrag is voor de schuldenaar bedoeld om van te kunnen leven. Dit bedrag mag door de schuldhulpverlener niet worden aangewend om reserveringen te doen ten aanzien van de boedelrekening. Tenzij het VTLB hoger is dan het inkomen waardoor er minimaal een x bedrag moet worden ingeleverd van het VTLB (in de orde van 50 euro meen ik).

2. Schuldeisers dienen alle schulden tot aan datum toetreding direct in te leveren bij de schuldhulpverlener zodat er niet ineens oude schulden boven komen drijven. Voorbeeld: RVR (raad voor rechtsbijstand) claimt dat er tussen 2010 en 2012 vijf toevoegingen zijn afgegeven en dat het jaarinkomen te hoog zou zijn. De toevoegingen worden dus ingetrokken en ik moest alsnog een X bedrag betalen. Er is een regeling getroffen met de RVR en zij zitten nu ook in het traject verwerkt. Maar in 2014 meld de RVR zich weer. Wederom zijn er toevoegingen bovenwater gekomen (dit keer 2011) welke moeten worden voldaan uit eigen zak na hercontrole. Ik ben van mening dat de RVR een volledige opgaaf had moeten doen nu het inkomen was definitief was vastgesteld door de belastingdienst. De raad heeft verzuimd alle openstaande nota’s in te brengen waardoor er nu twee buiten de boot vallen. Dit dient voor rekening te komen van de raad (maar dat is mijn mening). De schuldhulpverlener wil opnieuw met de raad om tafel gaan zitten en kijken of zij een betaalregeling kunnen treffen. Deze dient dan te worden betaald van mijn eigen budget (het VTLB). Onzin in mijn ogen aangezien dit is bedoeld voor mijn eigen levensonderhoud en niet voor schulden van voor het aangaan van het traject welke alle binnen de regeling zouden moeten vallen.

3. Het contract dat ik tekende toonde een overzicht van de openstaande schulden. De totaalschuld stond op 1-8-2012 op 55.000,= euro. Toen ik onlangs (nov.2014) met de schuldhulpverlener communiceerde over mijn klacht kreeg ik een overzicht te zien waarop de totaalschuld ineens 60.000,= euro was. Ik tekende voor 55.000,= en wilde weten waarom dit verschilde met het overzicht op de computer van de schuldhulpverlener. Ik krijg hier geen antwoord op.

4. Is het waar dat het maandinkomen minus het VTLB het te reserveren bedrag is voor de schuldeisers? De schuldhulpverlener maakt een jaarlijks overzicht met daarop het jaarinkomen en het totaal aan VTLB per jaar. Het jaarinkomen minus het Jaar VTLB is de aflossingscapaciteit. (lijkt mij logisch). Echter reserveert de schuldhulpverlener de aflossingscapaciteit bijna x 3. Dat houd in dat het VTLB word aangesproken om reserveringen van te doen voor de schuldeisers. Het vakantiegeld verdwijnt in de boedelrekening (compleet). En als men dus een onvoorziene kostenpost heeft men pech.

Deze schuldhulpverlener zal ik niet bij naam noemen aangezien ze al zo slecht staan aangetekend. Maar met vragen hoef je er niet te komen. Ik confronteerde deze hulpverlener met een dossier van 48 pagina’s vol met bewijzen dat er iets niet goed ging. Resultaat was dat ik 1 a4tje kreeg met daarop het antwoord dat hun berekening klopt. Wat die berekening dan is, daar moet je maar naar gissen. En als men op het internet gaat zoeken voor informatie kan je nergens terecht.
Het Juridisch loket weet er niks vanaf (zeggen ze zelf) en verwijst naar een advocaat. Maar die kan je niet betalen in de schuldhulp dus daar schiet je niks mee op. De regelgeving lijkt duidelijk, maar als men de hulpverlener erop wijst krijg je simpelweg geen duidelijk antwoord. Klacht indienen bij de gemeente hielp ook niet aangezien deze je doodleuk verwijzen naar de schuldhulpverlener. En als je het niet eens bent met de schuldhulpverlener dan kan je terecht bij de NVVK. Maar die beantwoord ook geen vragen. Kortom, als je eenmaal in het traject zit blijkt dat niemand deze hulpverleners controleert. En als men dat zelf doet, dan heb je geen backup en word je dus alsnog met een kluitje het riet in gestuurd.

zondag 14 december 2014