lindorff legt vonnis pas na 5 jaar ten uitvoer

2 reacties

Graag zou ik een reactie op het volgende ontvangen.
ik lees op dit forum dat het recht om een vonnis te executeren kan verjaren als hij niet snel genoeg geexecuteerd word.
In 2004 is er verstekvonnis gewezen tegen mij.Het gaat om een vordering van t-mobile.Lindorff legt deze pas in 2010 ten uitvoer.
In de tussentijdse periode waren er verhaalsmogelijkheden legio.Ik heb ook een vaste baan gehad in die periode n.l. Ik heb echter nooit meer wat vernomen.
Uiteraard kan Lindorff overigens niet hardmaken dat zij mij aangemaand hebben in de tussenliggende periode, hetgeen ook niet is gebeurd.wel ben ik onafgebroken ingeschreven geweest in de gemeentelijke basis administratie.

Mijn vraag is dan ook:mag Lindorff dit vonnis nu nog executeren en zo nee bij welke rechter moet ik zijn om de executie te stoppen?

vrijdag 25 mei 2012