Mag de belastingdienst mijn personalia/gegevens verstrekken aan een derde, bv. advocaat?

2 reacties

Mag een ambtenaar van de belastingdienst mijn personalia/gegevens door/verstrekken aan een derde. bv. een advocaat, enz..

zaterdag 16 mei 2015