Schuld en eigendom schilderijen en goederen

0 reacties

Mijn vader heeft een geschil met een ex-partner. Zij hebben nooit samengewoond en nooit een officiele relatie gevoerd. Zij was destijds gevolmachtigd om voorhem de administratie te doen. Nu is de relatie verbroken en haar volmacht ook ingetrokken. Dit geval is tweeledig. Het betreft een geldschuld en de teruggifte van goederen.

1. Jaren geleden heeft hij goederen met financiele en emotionele waarde (schilderijen en meubelen) bij haar gestald. Deze wil hij nu terug.

2. In 2008 is zijn lijfrente naar haar rekening overgemaakt. Een deel ervan wil hij hier nu van terug.

Er zijn al diverse pogingen gedaan deze spullen en het geld terug te krijgen. Nadat persoonlijke bemiddeling spaak liep, heeft een notaris bemiddeld in deze kwestie. Vreemd is dat op 23 maart jl. de ex-partner zelf het initiatief heeft genomen om tot een ontwerp geldlening te komen. Daarvoor heeft zij zelf een schuldbedrag berekend. Dit ontwerp inclusief absoluut schuldbedrag heeft zij ook daadwerkelijk door de notaris laten opstellen. Uit een mail van de notaris blijkt dat de ex-partner zelf heeft geopperd om het ontwerp te bespreken, het in overeenstemming aan te passen en dan de goederen bij ondertekening ter plaatse over te dragen.

Onlangs is weer een afspraak geweest met beide partijen. Door mijn vader geinitieerd en door de notaris geregeld. Zowel mijn vader als de notaris waren in de veronderstelling dat die afspraak een oplossing zou bieden. Echter tot ieders verrassing heeft zij een verklaring voorgelezen waarin zij ontkent de goederen ooit ontvangen of in bezit te hebben en ook zegt geen geldschuld te hebben openstaan.

Ik betwijfel of er van de spullen eigendomsaktes te vinden zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de ex-partner die uit de administratie heeft gehaald. Verder zijn er mailwisselingen tussen beide partijen. De ex-partner spreekt zich hierin diverse keren tegen.

Kan iemand mij adviseren wat te doen? Feit is dat er weinig tot geen financiele middelen zijn om een advocaat in te schakelen.

woensdag 10 augustus 2011