Tussenpersoon aansprakelijkheid hypotheek

1 reactie

Ik wil mijn tussenpersoon aansprakelijkheid stellen voor de financiële kosten die ik heb als gevolg van zijn slecht advies, misleidende communicatie en onterechte toezeggingen die deze gedaan heeft op basis van onze persoonlijke en financiële situatie bij onze financieringsaanvraag voor een hypothecaire lening.

Samengevat

De situatie:
- midden juli een afspraak gemaakt bij een hypotheekadviseur c.q. onze tussenpersoon (een erkende grote Nederlandse bank)
- hieruit onze situatie kenbaar gemaakt; ik geniet Nederlands inkomen, mijn partner Duits inkomen (mijn partner met Nederlandse Nationaliteit woonde op dat moment nog in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens) en wij wilden in Nederland een koopwoning financieren
- op basis van onze wensen is vanuit de hypotheekadviseur gekeken welke hypotheken mogelijk zijn- en welke financieringsmaatschappijen deze kunnen verlenen
- een aantal partijen zijn in dit gesprek naar voren gekomen
- het vervolg is dat op 29 juli een offerteaanvraag gedaan is bij een financieringsmaatschappij (partij X), een adviesrapport is ontvangen vanuit de tussenpersoon en de voorlopige koopovereenkomst getekend is tussen ons en de verkopende partij
- de ontbindende voorwaarden liepen af op 20 augustus
- op 18 augustus om 16:00 uur krijg ik een telefoontje van mijn tussenpersoon met slecht nieuws; 'de financieringsaanvraag bij partij X is afgewezen o.b.v. buitenlands inkomen van mijn partner'. 2 dagen voor de ontbindende voorwaarden- en 3 werkdagen voor de overdrachtsdatum.
- De enige optie die ons werd gegeven, voor maandag 24 augustus (de geplande overdrachtsdatum) te kunnen passeren (en zodoende geen schulden te krijgen), was een hypothecaire lening direct bij de tussenpersoon MAAR wel tegen een hoger rentetarief dan het rentetarief wat in de financieringsaanvraag bij partij X aangeboden- en geadviseerd werd.
- met het spreekwoordelijke 'met het mes op de keel' hebben wij de offerte moeten accepteren en hebben wij nu een hypotheek direct via onze tussenpersoon (tegen een hoger tarief)

- ik benoem hier niet de zaken die fout zijn gegaan in de communicatie, de stappen die niet goed zijn doorlopen en de verkeerde adviezen die zijn gegeven (deze laat ik even buiten beschouwing)
- datgene wat ik wel duidelijk benoem in de fouten die zijn gemaakt zijn;
- de toezegging (het advies) dat het Duitse inkomen van mijn partner geen bezwaar is bij onze financieringsaanvraag bij partij X (vanaf juli TOT aan 17 augustus). Dit was immers de grondreden waarom wij in juli de keuze gemaakt hadden voor een samenwerking met deze tussenpersoon aan te gaan (zijn kennis en ervaring leerde ons dat hij meerdere aanvragen met Duits inkomen heeft gedaan)
- de procedure dat vanuit de tussenpersoon alsook partij X AANVULLENDE documenten gevraagd worden voor het Duitse inkomen mee te kunnen nemen (vanaf juli tot aan 17 augustus). En het feit dat vanaf het begin weldra duidelijk was (zowel bij de tussenpersoon als bij partij X) dat er Duits inkomen was.
- TERWIJL onze hypotheeklening volgens onze tussenpersoon ENKEL ALLEEN is afgewezen op het feit dat partij X NOOIT BUITENLANDS INKOMEN mag meenemen in de financiering. Dit staat namelijk in het kredietbeleid bij woningfinancieringen van partij X.
- In het verlengde hierop heb ik eigen onderzoek gedaan bij partij X- en heb ik de informatie gekregen dat wel degelijk BUITENLANDS INKOMEN mee mag worden genomen. Dit omdat in de NHG voorwaarden dit zo staat beschreven. Na terugkoppeling naar de tussenpersoon en de vraag gesteld te hebben voor EXACT duidelijk te willen weten wat de reden is van afwijzing krijg ik enkel terug 'buitenlands inkomen mag niet worden meegenomen' (via telefoon, via mail)

- zoals ik al aangaf; hebben wij een hogere hypotheekrente (voor 20 jaar vast) moeten kiezen voor onze woning te kunnen financieren. Onderzoek en navraag, na het slechte nieuws op 18 augustus, leerde mij ook dat andere partijen dan onze tussenpersoon op zo'n korte termijn ONMOGELIJK een financiering kunnen faciliteren (ook partijen die buitenlands inkomen gewoon meenemen). Een doorlooptijd van een hypotheek duurt gemiddeld 3 tot 4 weken (zeker in deze periode).

- Enfin; ik wil mijn tussenpersoon aansprakelijk stellen voor de financiële gevolgschade waaronder;
1. het verschil tussen de rente die ik nu heb bij de tussenpersoon en de rente die ik gekregen had bij partij X, op basis van dezelfde looptijd (plusminus 9.000 euro) OF het rentetarief waar ik bij partij X ook recht op had.
2. de meerkosten (400 euro) die ik heb doordat de notaris meer tarifering telt (wijziging van financieringsmaatschappij vlak voor overdracht- en de spoedige opmaak van de akten als gevolg hiervan)
3. Ook wil ik de advieskosten (2000 euro) terug die ik heb moeten betalen. Het advies heeft mij financieel leed veroorzaakt i.p.v dat het mij geholpen heeft.

Graag wil ik weten welke stappen ik dien te zetten en welke rechten ik in deze heb.

Groet afinado

zaterdag 22 augustus 2015