ik heb een aanrijding gehad met een andere fietser.

5 reacties

De verzekeringsmaatschapij erkent schuld van de tegenpartij, maar beroept zich op art.6:601 BW en wil 50%van de schade vergoeden. Ik ben volstrekt oneens. Wat kan ik daaraan doen en wat zijn mijn kansen?

ik rijd op mijn racefiets op voorrangsfietspad. De kruising is voorzien van haaientanden. Van rechts komt een fietser die links het fietspad op wilt. Fietser kijkt naar rechts en draait onderwijl het fietspad op en komt me tegemoet op mijn weghelft. Als racefietser ga ik wat sneller dan een stadfiets en ik kan haar niet meer ontwijken. Ik heb schade aan fiets en kleding en lijf. Tegenpartij erkent schuld en zegt mij absoluut niet gezien te hebben. Ook de politie verwijt tegenpartij. Verzekering zegt dat ik had moeten anticiperen op de onveilige en onoverzichtelijke situatie. De situatie is echter helemaal niet onoverzichtelijk en als de fietser had gekeken, zou ik gezien zijn. In eerdere brief heb ik bezwaar ingediend tegen de voorgestelde 50/50 regeling. In reactie daarop wijst verzekering mij op art 6;101 BW en houdt vast aan de regeling. Mij kan echter geen enkel verwijt gemaakt worden. Ik wil daarom vervolgstappen ondernemen. Welke stappen kan ik ondernemen en wat zijn mijn kansen?

vrijdag 16 juli 2010