Kan ik de schade verhalen die is ontstaan tijdens het wegslepen van mijn auto door de ANWB?

3 reacties

Mijn auto is weggesleept uit een parkeergarage door de te hulp gekomen ANWB. Het sleepoog bleek te ontbreken en daardoor werd de kabel alternatief bevestigd aan de auto. Tijdens het nemen van een bocht werd deze te krap genomen door de bestuurder van de sleepauto en kon ik kiezen om of over de kabel te rijden of tegen een paaltje. Ik heb voor het paaltje gekozen omdat dat de minste schade leek te berokkenen. Nu de auto werd gesleept op een alternatieve wijze en ik schade heb geleden door het nemen van een te krappe bocht, vraag ik mij af of ik de ANWB daarvoor aansprakelijk kan stellen. In eerste instantie waren zij -in overleg met de rechtsbijstandverzekeraar- telefonisch bereid om de schade te vergoeden (EUR 2000), maar zijn daar toch op teruggekomen omdat dit in hun ogen te laat was ingediend (dit gebeurde najaar 2009). Het late indienen van de schade kwam onder andere doordat het dossier bij de rechtsbijstansverzekeraar was zoekgeraakt. Wat kan ik doen?

donderdag 5 mei 2011