Beukenhaag is te hoog, klacht naar gemeente.

8 reacties

Helaas hebben we een conflict met de buren, over de haag.
Nou eigenlijk doen we alles fout.
Ik heb de buurman in Mei aangesproken hierover, zijn reactie, we denken over een andere afscheiding neer te zetten, want de takken worden te dik om te knippen.
Twee jaar terug wel terug gesnoeid, na klacht, maar nu weer net zo hoog.
Er gebeurde niets, twee weken terug, weer aangesproken, zijn reactie, wij werken niet mee.
(Ik hoor de buurvrouw praten), ik heb gezegd dat ik een klacht bij de gemeente ga indienen.

Reactie van Gemeente:
Vervelend dat u hinder ondervind van de heg van uw buren. U bent van mening dat deze niet hoger mag zijn dan 1 meter. Helaas klopt dit niet. De 1 meter regel is alleen voor erfafscheidingen gemaakt van hout, steen, beton of een ander constructief materiaal. Heggen zijn planten en vallen daardoor niet onder de voorwaarden van het bestemmingsplan of de landelijke vergunningsvrije regels. Dit zegt echt niet dat er geen regels zijn waaraan heggen dienen te voldoen. In boek 5 van het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten omschreven zoals blinderen van ramen dichtbij de erfgrens. Maar ook eisen aan groene erfafscheidingen. Hierin staat o.a. omschreven dat een heg op 50cm van de erfgrens dient te staan tenzij onderling is afgesproken dat deze op de erfgrens mag staan. Ook staan hier zaken m.b.t. het onderhoud omschreven. Omdat dit privaatrechtelijke afspraken zijn en wij als gemeente alleen bestuursrechtelijk overtredingen mogen optreden kunnen wij u hierin niet helpen. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Nou staat dit in het welzijnsplan van de gemeente.
Criteria
Als er geen standaardplan is, voldoet een erfafscheiding in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
maat en plaats
• hoogteaandevoorzijdemaximaal1,00meter
• hoogteaandeachterzijdemaximaal2,00meter
materiaal- en kleurgebruik
• bijvoorkeureenerfafscheidingbestaandeuithaagplantenzoalsligusterof haagbeuken of een volledig te begroeien gazen hekwerk
• inanderegevallen:materiaalovereenkomstigeeneventueleaangrenzende erfafscheiding, overeenkomstig het hoofdgebouw of uitgevoerd in metselwerk of hout of ander natuurlijk en niet snel verwerend materiaal
• geentoepassingvanbeton,kunststof,staal,rietmattenofvlechtschermen.
• kleurafstemmenophethoofdgebouwofuitgevoerdindonkerekleurtintenen
geen opvallend kleurgebruik
overige
• deerfafscheidingvoldoetaandeeventueleaanvullendecriteriavoor erfafscheidingen in het gebiedsgerichte beoordelingskader (dit geldt onder meer voor de beschermde stads- en dorpsgezichten.

Dan moeten ze toch gaan handhaven ?

woensdag 24 oktober 2018