conflict met eigenaar, verhuurder

1 reactie

Twee woningen 30 jaar oud. 30 jaar zijn er achterin de tuin openingen geweest waar de buren (bewoner 1 en 2) naast elkaar en de buren er achter (bewoner 3) bij elkaar konden binnen lopen, "modern noaberschap".
Bewoner 1 is overleden. De zoon heeft het geërfd en is in onmin met alle buren.
De zoon heeft de woning nu verhuurd en woont zelf elders. De huurder heeft geen bezwaar tegen de openingen en de contacten van buren 2 en 3.
De zoon, eigenaar/verhuurder wil nu alle openingen afsluiten, wat van de huurder niet hoeft en bewoners 2 en 3 evenmin.
De eigenaar/verhuurder heeft tevens de tuin "opgeknapt", wat betekent midden in de zomer alles gekapt! Tevens respecteren hij en zijn vrouw de rechten van de huurder niet en komen zij de woning binnen gewandeld wanneer het hun goeddunkt. Maar dat is een probleem voor de huurder. (speelt nog meer).
Mag de verhuurder/eigenaar nu de openingen afsluiten, (schuttingen plaatsen) tegen de wil van de huurder?

donderdag 10 augustus 2017