Coniferenhaag op erfafscheiding.

2 reacties

De tuinen van ons en de buren is afgescheiden door een coniferenhaag die 25 jaar geleden is geplaatst. Onze buurman heeft een half jaar aangegeven dat hij de haag weg wil omdat de haag aan zijn kant erg lelijk is geworden, wat overigens aan mijn kant niet het geval is. Hij wil het weghalen om er een schutting neer te zetten. Wij hebben dat verhaal toen aangehoord, maar er zijn verder geen afspraken gemaakt. Inmiddels is ons huis verkocht en wij gaan er ein december 2018 uit. Een week geleden hoorden wij dat de buurman met de haag bezig was. Hij heeft verder geen overleg gepleegd, maar wij da hten dat hij de lelijke kant ging weghalen en wellicht aan zijn kant nieuwe coniferen of een schutting zou gaan plaatsen. Echter toen ik ongeveer 2 dagen later in de tuin keek zag ik grote gaten in de haag. Nog dacht ik: dat gaat hij wellicht herstellen door op bepaalde plekken er nieuwe coniferen tussen te zetten. Echter een dag later zag ik pas zijn bedoeling toen er nog maar weinig van de haag over was. Ik ben toen op hem toegestapt en gevraagd wat zijn plan was. Dat bleek de hele haag weghalen en er een schutting plaatsen. Ik heb vervolgens voorgetseld om met de nieuwe bewoner te overleggen omdat ik dat wel zo fatsoenlijk vind, hij echter niet vond hij niet nodig. Hij is van mening dat het zijn haag is en hij bepaald wat hij er mee kan doen ( ik kan bewijzen dat de haag op de erfafscheiding heeft getaan).
Ik heb contact gehad met de nieuwe bewoners en die zijn niet blij, willen eigenlij de haag die zij bij het huis gekocht hebben.
Mijn vraag: hoe zit dit juridisch? Wat zijn mijn rechter en de rechten van de buurman, heeft de buurman juist gehandeld? Graag advies.

donderdag 18 oktober 2018